• สร้างรายได้จากการแนะนำสินค้า 
    ผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเอง หรือ แชร์สินค้า รับรายได้ สูงถึง 50% ฟรีค่าสมัคร 
     
    X ไม่ต้องหาสินค้าเอง 
    Xไม่ต้องส่งสินค้าเอง 
    / ง่ายๆ สบายๆ แค่แชร์ สินค้า หรือ เว็บไซต์ เว็บตัวเองก็ได้รายได้ง่ายๆ