หนังสือชุดพระศรีอริยเมตไตรย 2 เล่ม

329

เลข อย./เลขที่จดแจ้ง : -

ปริมาณ : 2 เล่ม

หมวดหมู่ : - อื่นๆ

สถานะสต๊อกสินค้า : มีสินค้า

หนังสือชุดพระศรีอริยเมตไตร 2 เล่ม - หนังสือพระศรีอาริย์ จอมศาสดาโลกอนาคต เล่มที่ 1 กล่าวถึง ยุคพระศรีอาริย์เป็นอย่างไร? ตอนนี้พระศรีอาริย์ประทับอยู่ที่ไหน? อีกนานเพียงใดจะถึงยุคพระศรีอาริย์ ? และทำอย่างไรจึงจะได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์? - หนังสือพระศรีอาริย์ จอมศาสดาโลกอนาคต เล่มที่ 2 กล่าวถึง พระเยซูคริสต์, พระสังกัจจายน์ พระอ้วน พระยิ้ม พระภิกษุถุงย่าม (โป่วต่อฮั่วเสียง) เมสสิอาห์ , พระผู้ช่วยให้รอด, มะฮ์ดี, กัลกี และอีกหลากหลายท่าน ว่าท่านเหล่านี้คือ พระศรีอริยเมตไตรยที่อุบัติขั้นในโลกแล้วจริงหรือ?