หนังสือพระศรีอาริย์ จอมศาสดาโลกอนาคต เล่มที่ 1

170

เลข อย./เลขที่จดแจ้ง : -

ปริมาณ : 1 เล่ม

หมวดหมู่ : - อื่นๆ

สถานะสต๊อกสินค้า : มีสินค้า

หนังสือพระศรีอาริย์ จอมศาสดาโลกอนาคต เล่มที่ 1 กล่าวถึง ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยเป็นอย่างไร? ตอนนี้พระศรีอาริยเมตไตรยประทับอยู่ที่ไหน? อีกนานเพียงใดจะถึงยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ? และทำอย่างไรจึงจะได้เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย?